Äntligen är CSRD redo att implementeras!

Greengoat och Miljögiraff jobbar tillsammans eftersom vi har samma grundsyn på hållbarhetsarbete – det måste ske systematiskt för att ge resultat. Vi delar också synen på företagens roll i omställningen till en hållbar värld. Det finns en kraft här som vi behöver hjälpas åt att förverkliga.

CSRD – uppdatering oktober 2023

CSRD

Hela idén med EU Green Deal är att stärka konkurrenskraften för europeiska företag med hjälp av hållbarhet. För att få alla företag att arbeta på samma sätt duggar det därför tätt av nya direktiv från EU. Gemensamt för många av dem är att de inte är klara, samtidigt som de ska sjösättas inom kort. Det […]