Hyr en hållbarhetskonsult

Behöver ni komma igång med hållbarhet?

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där företag och organisationer snabbt måste ställa om till en hållbar verksamhet för att vara relevanta i framtiden. Man kommer inte undan med vackra ord längre utan behöver visa att man menar allvar och agera utifrån det.

Ta in en hållbarhetskonsult under en period så kommer ni snabbt upp på banan. 

Konsulten hjälper företaget att skapa förståelse för hållbarhetsfrågan i alla dess tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk och driver sedan arbetet med att sätta ambitionsnivån för bolagets hållbarhetsarbete, säkerställa att hållbarhetsarbetet är baserat på såväl affärsmål som intressenternas behov, identifiera väsentliga hållbarhetsområden, sätta mål kopplade till Agenda 2030 och skapa en plan för arbetet framåt. 

Det är också viktigt att intressenterna är med på hållbarhetsresan – allt från den egna personalen till kunder, leverantörer, aktieägare med flera. Att kommunicera sin utveckling är därför lika viktig som att strukturera upp sitt arbete. Konsulten hjälper dig att ta fram en plan, kopplad till företagets strategi och affärsmål. 

Hur går det till?

Beroende på storlek på företaget och tillgång på egna resurser kan det handla om att ta in en konsult i allt från en halvdag till flera dagar i veckan under en begränsad tid. Våra hållbarhetskonsulter är vana vid att snabbt sätta sig in i uppdrag med hög komplexitet och fungerar smidigt i olika företagskulturer.

Vi börjar med ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom er specifika situation, vad ni vill uppnå och omfattning på uppdraget. Därefter får du en offert på uppdraget med förslag på den av våra konsulter som lämpar sig bäst för uppdraget. Konsulten kan oftast påbörja uppdraget direkt.

Kontakta oss så berättar vi mer!