Våra principer

Greengoat prinicper

Vi har fem principer som ligger till grund för allt vi gör: 

Oväntade samarbeten ger innovation

Vi behöver tänka nytt och leta nya samarbeten för att skapa mer hållbara affärsmodeller, smartare sätt att tillverka, transportera, konsumera och återvinna.

Lust, hjärta och generositet

Man kan jobba med hållbarhet för att man måste, men det blir mer effektivt om det landar i hjärtat, drivs av lust och generöst bjuder in till delad kunskap och delade erfarenheter. Vi gör det här tillsammans.

Vetenskap är grunden

Godtycke har ingen plats i hållbarhetsarbetet. Om vi utgår från vetenskaplig forskning får vi en solid grund att stå på, som ifrågasätts av färre, som är jämförbar, relevant, transparent och leder till förändring.

Vi gräver efter mening

Vi gräver djupt för att bottna ordentligt i det som verkligen är viktigt. Då riskerar vi inte att hållbarhetsarbetet avstannar eller byter riktning bara för att vindarna plötsligt börjar blåsa åt ett annat håll.

Planeten är alltid en intressent

Planeten har ingen ordentlig röst idag. Det har i hundratals år varit gratis eller väldigt billigt att exploatera den på vilka sätt som helst. Planeten är en viktig intressent i allt vi gör.

För