Samskapande och processledning

Vi vet att människor behöver känna mening för att komma framåt i sin utvecklingsresa. Vi vet också att våra hjärnor behöver gå igång på dopamin för att ge oss motivation att tänka. I situationer med stort behov av gemensam förståelse för varandras perspektiv och för de uppgifter vi skall lösa tillsammans, arbetar vi därför med involverande metoder i syfte att nå samskapande.

Hållbarhetsfrågan är komplex och vi tror att enda sättet att ta sig an den är på ett strukturerat, lustfyllt och involverande sätt för att nå ett tydligt resultat.

Playful like children, disciplined like soldiers

Vi har en verktygslåda med både hårda och mjuka verktyg. Vi arbetar med klassiska strukturer och metoder inom förändringsdesign, projektledning och organisationsutveckling, såväl i fysiska möten som digitala plattformar.

Det som skiljer oss från andra är hur vi gör det. Vi arbetar lite annorlunda. Grundat på forskning och vetenskap kring hur vi som människor fungerar bygger vi upp våra processer för att frigöra tankar och möjliggöra kreativitet. Allt för att i slutändan landa i resultat och en plan för att handla och agera.

Vi kan hjälpa dig med kortare insatser såsom att planera och facilitera workshops eller möten eller att hjälpa er med längre utvecklingsprocesser utifrån var ni befinner er på er hållbarhetsresa.