Hållbarhets- kommunikation

Strategisk hållbarhetskommunikation

Att kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och trovärdigt sätt är viktigare än någonsin. Intressenterna kräver att få veta hur ni jobbar med frågan och det är kanske viktigare än någonsin att hitta rätt i kommunikationen. Det kan verka självklart att balans, tydlighet och transparens är att föredra före greenwashing och svepande beskrivningar. Ändå ser vi alltför mycket av det senare – och det sätter spår i såväl varumärket som värderingen av ditt bolag.

Vi hjälper dig att säkerställa en strategisk hållbarhetskommunikation som både driver förändring och stärker varumärket. Ni gör säkerligen mycket bra redan idag. Där tar vi vårt avstamp.

Hitta tonen

De flesta företag arbetar hållbart på många sätt, men får ni ut effekterna av hållbarhetsarbetet internt och externt?

Med en kick-start kommer ni snabbt igång!

  1. Vi gör en konkurrent- och omvärldsanalys samt en nulägesanalys av befintlig kommunikation
  2. Halvdags-workshop för att definiera önskat läge och positionering
  3. Vi tar fram en konkret och tydlig kommunikations-strategi och handlingsplan som hjälper er att nå ut till kunder, anställda, framtida anställda, ägare, leverantörer och media.

hållbarhetsrapportering

I Sverige ska företag och organisationer som uppfyller minst två av följande kriterier ta fram en hållbarhetsrapport:

  • Fler än 250 anställda
  • Omsättning över 350 MSEK
  • Balansomslutning över 175 MSEK

Det finns dock stora fördelar med hållbarhetsrapportering även för mindre företag – inte på grund av lagkraven, utan för att det är strategiskt smart.

En hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg i att driva frågan internt, men också för att bygga varumärket.

Vi hjälper dig att strukturera rapporten enligt Global Reporting Initiative (GRI), en standard som majoriteten av företag och organisationer tillämpar. Det är en global standard för rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Den kan man antingen följa helt eller inspireras av, men oavsett vilket fungerar den alltid som en bra grund.

En relevant hållbarhetsredovisning blir mer än ett effektivt verktyg i hållbarhetsarbetet; det driver också intern stolthet och stärker varumärket.

 

EU-Lagstiftning: CSRD

Både EU-parlamentet och rådet har godkänt förslaget om den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD. Implementeringen kommer att ske i fyra steg: 

  1. 2025: Företag som redan omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering (mer än 500 anställda), ska rapportera enligt det nya direktivet för räkenskapsåret 2024.
  2. 2026: Företag som har mer än 250 anställda ska rapportera enligt det nya direktivet för räkenskapsåret 2025.
  3. 2027: Noterade små och medelstora företag, små och så kallade icke-komplexa kreditinstitut och captive-bolag för försäkring ska rapportera enligt det nya direktivet för räkenskapsåret 2026. Mikroföretag omfattas inte.
  4. 2029 Företag utanför EU som har verksamhet i EU (tredjelandsföretag) ska rapportera enligt det nya direktivet för räkenskapsåret 2028.
 
 Global Reporting Initiative (GRI), samarbetar nu med EU:s expertgrupp Efrag för att säkerställa att rapporteringen följer det nya direktivet.
greengoat storytelling

Storytelling och andra texter

Med berättelser skapar vi trovärdighet och sammanhang, fyller varumärket med mening och visar vad vi egentligen menar med alla fina beskrivningar, snygga powerpoints och grafer.

Vi träffar ofta företag som gör massor av bra saker, men glömmer att berätta om det eller gömmer det i byråkratiska dokument som ligger i någons byrålåda. Vilket slöseri! Det finns massor av kraft att hämta i berättelser, både internt och externt.

Hör av dig och berätta vad ni gör så tar vi tillsammans fram berättelserna!