Hållbar kommunikation

strategisk hållbarhetskommunikation

Strategisk hållbarhetskommunikation kan både driva förändring och stärka varumärket. Ni gör säkerligen mycket bra redan idag. Där tar vi vårt avstamp.

Med hjälp av en intressent- och väsentlighetsanalys tar vi tillsammans fram en kommunikations- och handlingsplan som stärker varumärket både för kunder och potentiella medarbetare, samt driver hållbarhetsarbetet internt.

hitta tonen

Ni gör säkert massor av bra saker redan idag, men får ni ut effekterna av hållbarhetsarbetet internt och externt?

Kommunikation är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Med en kick-start kommer ni snabbt igång!

  1. Vi gör en konkurrent- och omvärldsanalys samt en nulägesanalys av befintlig kommunikation
  2. Halvdags-workshop för att definiera önskat läge och positionering
  3. Vi tar fram en konkret och tydlig kommunikations-strategi och handlingsplan som hjälper er att nå ut till kunder, anställda, framtida anställda, ägare, leverantörer och media.

hållbarhetsredovisning

En hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg i att driva frågan internt, men också för att bygga varumärket.

I Sverige ska företag och organisationer som uppfyller minst två av följande kriterier hållbarhetsredovisa:

  • Fler än 250 anställda
  • Omsättning över 350 MSEK
  • Balansomslutning över 175 MSEK

Det finns dock stora fördelar med att hållbarhetsredovisa även för mindre företag – inte på grund av lagkraven, utan för att det är strategiskt smart.

Vi använder vanligtvis Global Reporting Initiative (GRI), en standard som allt fler företag och organisationer tillämpar. Det är en global standard för rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter.

En relevant hållbarhetsredovisning blir mer än ett effektivt verktyg i hållbarhetsarbetet; det driver också intern stolthet och stärker varumärket.