Framtidssäkra BOLAGET

”Hur ska man kunna hålla reda på alla nya direktiv som kommer från EU?” 

Det är den enskilt vanligaste frågan vi får idag. Och det är inte konstigt. Mänskligheten står inför många utmaningar idag, där klimatförändringar, miljöförstöring och ojämlikhet i världen bara är några exempel. EU Green Deal är EU:s försök att vända den utvecklingen. 

Under EU Green Deal-paraplyet lanseras många nya direktiv just nu som alla bolag i Europa påverkas av på ett eller annat sätt. Stora bolag behöver rapportera i enlighet med de nya direktiven direkt, medan mindre bolag får lite längre tid på sig att förbereda sig. Eftersom deras kunder behöver data till sin rapportering behöver även små bolag vara redo.

Vill du veta mer om hur ditt företag påverkas av det som händer i EU och hur du kan göra något riktigt bra av det? 

 

Vår modell för strukturerat hållbarhetsarbete

De flesta vet att bolaget behöver jobba med hållbarhet idag, men det kan vara svårt att veta hur man ska börja. Vi har en välbeprövad modell för hur man enkelt kan ta sig an frågan:

  • Det börjar ofta i ledningsgruppen. Vi hjälper er att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är, vad det betyder det för er, hur ni kan positionera er och agera.
  • Väsentlighetsanalys: I nästa steg hjälps vi åt att analysera värdekedja och er påverkan – både hur ni själva påverkar och hur ni som bolag påverkas av det som sker i omvärlden – dubbel väsentlighet. Vi hjälper er också med att engagera intressenterna och att identifiera vilka områden ni ska fokusera på för att göra störst skillnad.
  • Därefter kan ni definiera relevanta hållbarhetsindikatorer och samla data.
  • Att mäta växthusgaser enligt GHG-protokollet behöver nästan alla bolag göra idag.
  • Kopplar era fokusområden till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 
  • Förändringsarbete och kommunikation.

 

När detta arbete är klart har ni en god grund att stå på för att positionera er i hållbarhetsarbetet och skapa nya affärsmöjligheter. 

Vi hjälper dig

Exempel på frågor som vi kan hjälpa till med:

GHG-protocol
Inspirationsworkshop

Inspirationsworkshop

Funderar du på vad ett fokuserat hållbarhetsarbete skulle kunna tillföra er verksamhet? Då rekommenderar vi vår inspirationsworkshop.

Det här är en kickstart för hållbarhetsarbetet. Med en halvdags workshop skapar vi engagemang, gräver efter mening och får igång tanken; en katalysator som väcker tankar och hjälper er att börja fundera över var ni gör mest skillnad. Trendspaning och inspirerande föreläsningar blandas med att konkret börja fundera över kopplingen mellan klimatnytta till affärsnytta och hur ni kan omsätta prioriterade mål till handling.