UTVECKA ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

Framtidssäkra företaget

Nästan alla företag och organisationer vill arbeta hållbart idag, men ibland är det svårt att veta var man ska börja. Vi utgår ifrån var ni är idag och hjälper er att bygga en hållbar strategi, omsätta strategin i handling och mätbara resultat.

Strukturerat hållbarhetsarbete

Förväntningarna på att ni ska kunna presentera ett strukturerat och mätbart hållbarhetsarbete kommer från många håll idag: ägare, banker, kunder och inte minst medarbetarna. 

Oavsett om ni har lång erfarenhet av integrerat hållbarhetsarbete eller är precis i början av er resa har ni antagligen insett att hållbara affärer är den enda vägen in i framtiden.

Men var börjar man? Det börjar oftast i ledningsgruppen. Vi hjälper er att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är, vad det betyder det för er, hur ni behöver positionera er och agera.

Vår modell

Ser du att hållbarhet kommer vara en väsentlig fråga för era och era kunders affärer framåt, men är osäker på hur ni skall ta er an frågan? Så här fungerar vår modell:

  • Vi börjar med att skapa en gemensam bild av hållbarhet och vad det betyder för just ditt företag.
  • Väsentlighetsanalys: Analysera värdekedja och genomföra intressentdialoger för att identifiera områden att fokusera på.
  • Definiera relevanta hållbarhetsindikatorer, samla data.
  • Mäta växthusgaser enligt GHG-protokolllet.
  • Koppla fokusområdena till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

 

När detta arbete är klart har ni en god grund att stå på för att ta fram en hållbarhetsrapport. Ni har också kravbilden från intressenterna klar för er och vet hur ni kan positionera er för att skapa affärsmöjligheter. 

Nästa steg

När grunderna är på plats är det dags att ta nästa steg. Här kan vi hjälpa till med bland annat att:

Inspirationsworkshop

Funderar du på vad ett fokuserat hållbarhetsarbete skulle kunna tillföra er verksamhet? Då rekommenderar vi vår inspirationsworkshop.

Det här är en kickstart för hållbarhetsarbetet. Med en halvdags workshop skapar vi engagemang, gräver efter mening och får igång tanken; en katalysator som väcker tankar och hjälper er att börja fundera över var ni gör mest skillnad. Trendspaning och inspirerande föreläsningar blandas med att konkret börja fundera över kopplingen mellan klimatnytta till affärsnytta och hur ni kan omsätta prioriterade mål till handling.