Utveckla ERT hållbarhetsarbete

affärsmässighet och lust

Greengoat erbjuder inga pekpinnar. Det är viktigt att vi börjar där. Vi kommer snarare ur lust och kreativ samverkan, utan att tappa förankringen i affärsmässighet, struktur och ansvar. Nästan alla företag och organisationer vill arbeta hållbart idag, men ibland är det svårt att veta var man ska börja. Vi utgår ifrån var ni är idag och hjälper er att komma vidare.

att gräva där man står

Oavsett om ni har lång erfarenhet av integrerat hållbarhetsarbete eller är precis i början av er resa har ni antagligen insett att hållbara affärer är den enda vägen in i framtiden.

Spänna bågen

Arbetar du på ett företag eller organisation där hållbarhet är en del av affärsmodellen redan idag, men vill spänna bågen och ta ytterligare ett steg, exempelvis genom att:

  • utforska möjligheterna med cirkulära affärsmodeller
  • integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetsstyrningen
  • omfamna även scope 3 i era klimatberäkningar

Framtidssäkra företaget

Ser du att hållbarhet kommer vara en väsentlig fråga för era och era kunders affärer framåt, men är osäker på hur ni skall ta er an frågan? Exempel på möjliga vägar:

  • Analysera nuläge och identifiera fokusområden och möjligheter
  • Koppla fokusområdena till FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, De planetära gränserna eller andra protokoll eller index
  • Definiera relevanta hållbarhetsindikatorer
  • Identifiera risker kopplade till exempelvis klimatförändringar och leverantörskedjor
  • Utforska affärsmöjligheter kopplat till kundernas behov och krav för att göra produkterna bättre och mer hållbara

Inspirationsworkshop

Funderar du på vad ett fokuserat hållbarhetsarbete skulle kunna tillföra er verksamhet? Då rekommenderar vi vår inspirationsworkshop.

Det här är en kickstart för hållbarhetsarbetet. Med en halvdags workshop skapar vi engagemang, gräver efter mening och får igång tanken; en katalysator som väcker tankar och hjälper er att börja fundera över var ni gör mest skillnad. Trendspaning och inspirerande föreläsningar blandas med att konkret börja fundera över kopplingen mellan klimatnytta till affärsnytta och hur ni kan omsätta prioriterade mål till handling.