Vision

”Goda affärer på en hållbar planet där människor mår bra”

Många tänker på koldioxidutsläpp när de hör ordet hållbarhet. Men det är så mycket mer än så. En hållbar värld innehåller välmående företag som ger arbetstillfällen och bidrar till sin omvärld utan att nöta på planeten, den innehåller mätta och trygga människor som kan utvecklas och den innehåller en hållbar planet som vi kan leva på och med.

Planeten är ju väldigt bra på att sköta sig själv om den får vara i fred. Men vi behöver den för att leva och verka, så planeten får inte vara i fred. Den klarar dock en hel del. Vi behöver bara ge den det utrymme den behöver. Det är inte att kräva för mycket.

 

Greengoats roll

Vad är Greengoats roll i detta? Vi vill hjälpa företag och organisationer att få syn på sin roll i helheten och göra vad de kan för att bli mer hållbara i alla tre aspekterna. Vi kommer inte med pekpinnar eller omfattande Powerpoint-presentationer. Istället tror vi på att höja kunskapen ett snäpp, skruva lite på processerna, locka fram innovationerna och lyfta det som organisationen gör bra redan idag. Det ger mersmak. För hållbarhet är lönsamt.

Det låter kanske filosofiskt, men vi är sprungna ur industrin, vetenskapen och handgripligheten. Vi är nyfikna, frågvisa och generösa, sällan tvärsäkra. Vi älskar kunder som vill gräva djupt för att hitta det som är väsentligt. Vi puttar på och finns vid din sida hela resan om du vill, eller bara på delsträckor om du hellre kör själv. Vi är Greengoats helt enkelt.