Tankar

Hot mot biologisk mångfald

Söndagsgrubblerier om Aichi

Det är mycket snack om FN:s klimatkonferens COP 26 som ska hållas i Glasgow i november. Och det är bra eftersom det driver klimatfrågan framåt, ökar fokus, intresse och engagemang. Varför är det inte lika mycket snack om FN:s toppmöte om biologisk mångfald COP 15 i oktober? Den ska hållas i Kunming, Kina och intresset borde vara glödhett. Kan vi hjälpas åt att lyfta frågan?

Läs mer »