utbildning:

Här hittar du våra kurser, webinarier och utbildningar i datumordning.
Saknar du något? Hör av dig!

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Tillsammans med Aktuell Hållbarhet utbildar vi löpande små och medelstora företag i hur de kan arbeta med hållbarhet efter en strukturerad process. Du får lära dig hur du steg för steg gör en väsentlighetsanalys, sätter hållbarhetsmål, mäter klimatavtryck och tar fram en hållbarhetsrapport. Utbildningen är praktiskt orienterad och genom övningar applicerar du ditt eget företag i processen.

Information

Datum: 18 januari 2024 och 15 september 2024
Tid: 
09:00–17:00
Plats
: Fysiskt i kurslokal, Centrala Stockholm
Du träffar: Åsa Backman, Karin Svärd Hertel och Åsa Sund
Pris: 10 900 kronor exkl. moms

Information

Datum: 7 februari 2024 och 18 april 2024
Tid: 09:00–17:00
Plats: Fysiskt i kurslokal, Centrala Stockholm
Du träffar: Åsa Backman och Katja Andersson
Pris: 10 900 kronor exkl. moms

Hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag i linje med CSRD och ESRS

CSRD, det nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, påverkar alla företag. Även om lagkraven gäller stora företag förväntas det spilla över på små och medelstora bolag (färre än 250 anställda) eftersom storföretagen behöver pålitlig information från sina leverantörer och andra intressenter. Denna utbildning handlar om hur mindre bolag kan skapa en strukturerad och enkel redovisning som möter förväntningarna. Du får lära dig vad en rapport ska innehålla, hur du samlar in data, sammanställer den och använder den i din hållbarhetskommunikation.

 

Utbildningar att boka

 • Klimatberäkningar i enlighet med GHG-protokollet
 • Sätt vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Target initiative (SBTi)
 • Hållbarhetskommunikation
 • Koppla era hållbarhetsmål till Agenda 2030
 • Nyfiken på Inner Development Goals (IDG)?
 • B Corp: Att använda företaget som en positiv kraft
 • Dubbel väsentlighetsanalys
 • Hållbart förändringsarbete
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI och CSRD

CSRD – EU:s nya Spelregler för hållbarhetsrapportering

Den 1 januari 2024 sjösätts CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Syftet med det nya EU-direktivet är att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering och integrera den med den finansiella redovisningen. Har du koll på vad CSRD betyder för ditt företag?

Regelverket är omfattande och träffar alla tre delarna av hållbarhetsarbetet: miljö, social och styrning. Med CSRD går hållbarhetsrapporteringen från mycket låga krav på datakvalitet och struktur till krav på verifierbarhet och tredjepartsgranskning. I detta webinarium går vi igenom grunderna i CSRD och du får svar på vad de nya lagkraven kommer att betyda för dig.

 

Innehåll

 • Vad är CSRD och varför ska vi vara glada över att det kommer?
 • Vem berörs och när behöver jag agera?
 • Vilka krav kommer att ställas?
 • Så förbereder du din organisation inför de nya kraven 

Information

Nytt datum och tid kommer!