Dagens kunskapslucka

Cirkularitet

Kopplingen mellan femminutaren om Tätört och väsentlighetsanalysen är väl egentligen ganska given: de täpper båda igen kunskapsluckorna och medan vi som hopplösa kollegor nu kommer att känna igen en tätört när vi ser den, så kommer våra kunder som jobbar med sina väsentlighetsanalyser att veta vad de ska fokusera på i sitt hållbarhetsarbete nästa år.