Årets julgåva går till Musikhjälpens ”För en värld utan barnarbete”

En ny EU-lag är på väg som ställer krav på företag att säkerställa att de följer mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Nu uppger man att lagen dröjer för att EU-kommissionen vill ”hitta en balans mellan olika intressenters åsikter”. Det får mig osökt att tänka på Sasha Besliks fråga: How will you explain it to Ruth?

Hur förklarar vi för barn som är utsatta för tvångsarbete att ”det är viktigt att säkerställa en omfattande förberedelse av lagförslaget och att ta in alla aspekter av frågan och hitta en balans mellan de olika åsikterna hos intressenterna i frågan. Kvalitet går före hastighet”, som EU-kommissionens pressavdelning förklarar förseningen för Aktuell Hållbarhet. Barn som inte får gå i skolan eftersom de behöver arbeta från morgon till kväll med livet som insats. Vilken balans och vilka aspekter kan vara viktigare än att dessa barn får vara barn, gå i skola och skapa sig en framtid?

UNICEF rapporterar att antalet barn som utsätts för barnarbete ökar igen efter flera års nedåtgående trend. Idag beräknas vart tionde barn i världen vara utsatt för tvångsarbete. 160 miljoner barn.

Agenda 2030 är vår tids viktigaste att-göra-lista, som kloke Fredrik Moberg på Stockholm Resilience Center uttryckte sig för ett par veckor sedan när han besökte Sandviken. Inte mindre än fem av dessa sjutton mål berör barnarbete:

  • Mål 1: Ingen fattigdom – delmål 1.1 1.2 1.3 1.5
  • Mål 4: God utbildning för alla – delmål 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – delmål 8.7
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet – delmål 10.2
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen – delmål 16.1 16.2 16.3 16.9

Det finns så många anledningar att årets julgåva går till Musikhjälpen i år. Vi vill passa på att tacka våra kunder för fantastiskt givande samarbeten under året, för att ni tar ansvar i era leverantörskedjor och för att ni har bidragit till julgåvan till Musikhjälpen.

Musikhjälpen

Musikhjälpen Greengoat