Välkommen till stallet, Katja!

Greengoat Katja Anderson

Greengoat anställer Katja Andersson och tar med sig kompetens inom cirkulär ekonomi, livscykelanalyser, systemanalys och verksamhetseffektivisering.

Sponsring och Agenda 2030

Agenda 2030 och sponsring

För många företag är sponsring en ständig källa till frustration, men varför inte lägga in frågan i företagsstrategin? Låt det hänga ihop!