Sponsring och Agenda 2030

Vi har haft anledning att prata mycket om sponsring i veckan. Det kan tyckas märkligt att en hållbarhetsbyrå funderar så mycket på just det, men vi kommer dit.

Sponsring är ju en ganska vilsen företeelse i många företag. Det är ofta oklart vem som är ansvarig och den som ändå hamnar med Svarte Petter får smått panik varje gång telefonen ringer eftersom det är stor risk att det är ytterligare någon som vill ha pengar. Hur ska man förklara varför chefens sons hästpoloklubb får pengar medan fotbollslaget i grannbyn blir utan? Och de där biodlarungarna nere på ängen bortanför Folkets hus kan väl inte få pengar? Vi ger väl bara till idrott? Det blir mest förvirring och en kamp om att bli av med alla som ringer.

Men det händer mycket i sponsringsfrågan. Många företag har under de senaste åren skaffat sig strategier och utsett ansvarig. Det lokala engagemanget är fortfarande viktigt, men företagen ställer krav och vill ha mer tillbaka än en urblekt logga på plan och ett par fribiljetter till matcherna. När det finns en strategi är det inte svårt att ta diskussionen med nödställda klubbar som ringer och ringer. Så sponsringsstrategier är bra, men ge tusan i att göra en separat plan. Låt den hänga ihop med den vanliga strategin.

En hållbar strategi som hänger ihop

Och det är nu hållbarhetsfrågan kommer in i bilden. För i takt med att hållbarhet har hamnat i styrelserummet har Agenda 2030 inte bara hamnat i ledningsgruppernas målprocesser och på marknadsavdelningens bord, utan har även börjat knacka på hos den sponsringsansvarige. Och det är helt rätt. För det hänger ihop.

Idag används Agenda 2030 framför allt för att beskriva hur vi försöker minska vår påverkan inom de 17 målen genom att bli bättre på olika saker – sänkta koldioxidutsläpp, ökad jämställdhet och liknande. Sponsringen kommer från den andra sidan och beskriver istället hur vi bidrar till målen utanför vår egen verksamhet. Sponsring av lokalt föreningsliv är förstås viktigt för att fler ska kunna ha en meningsfull fritid, vilket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen, men det vi säger är: låt sponsringsstrategin hänga ihop med resten av strategin.

Påverkar och bidrar – två sidor av samma mynt

En av våra kunder, Fastighetssnabben, sponsrar GiveWatts som distribuerar solcellslampor och klimatsmarta spisar till familjer i Kenya och Tanzania (Mål 7, delmål 7.1). Resurs- och energioptimering (delmål 7.3) är en viktig del i vad Fastighetssnabben jobbar med tillsammans med sina kunder. Det hänger ihop.

För företaget som jobbar för jämlikhet (Mål 10) är det kanske dags att släppa sargen med chefsonens hästpoloklubb och ge sponsringspåsen till fotbollsklubben i grannbyn istället. De är ju grymma på integration och då kan vi bidra till Mål 10 (delmål 10.2) även utanför företaget. Till exempel. Och varför inte ge en slant till biodlarungarna som bidrar till biologisk mångfald (Mål 15)? Om det finns i affärsstrategin förstås. Inte bara för att det är viktigt med bin.

Krångligt? Inte alls. Det hänger ihop. Men vi tar gärna ett snack om detta när du vill.

Jag måste bara avsluta med en bild på två överlyckliga getter, fångade på grönbete. Vi fick nämligen hänga med Lisa Wärn och Svea Green Foundation igår. Då blir man så här glad.

Agenda 2030 och sponsring