Har du koll på CBAM? Hör av dig annars.

CBAM

CBAM-förordningen har redan trätt i kraft. Från och med oktober 2023 behöver alla företag som importerar vissa varor från länder utanför EU rapportera utsläppen från dessa till Naturvårdsverket. De varor som gäller redan nu är järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas. Har du koll? Annars finns hjälpen nära!