Har du koll på CBAM? Hör av dig annars.

CBAM-förordningen har redan trätt i kraft. Från och med oktober 2023 behöver alla företag som importerar vissa varor från länder utanför EU rapportera utsläppen från dessa till Naturvårdsverket. De varor som gäller redan nu är järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas. Har du koll? Annars finns hjälpen nära.

EU Green Deal är paraplyet som ska skapa konkurrenskraft för europeiska företag med hjälp av hållbarhet. En rad direktiv har antingen redan antagits eller är på väg att antas för att lyckas med denna målsättning.

Men om vi lyckas med EU Green Deal och de europeiska företagen blir mer hållbara än i länder utanför EU, vad är det som hindrar företag från andra delar av världen att komma in och konkurrera med låga priser (och högre klimatavtryck)? CBAM är ett svar på den frågan.

CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism och syftar till att kraftfullt begränsa koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen sker någon annanstans där hållbarhetskraven, och därmed kostnaderna, är lägre för att driva hållbara affärer.

Naturvårdsverket konstaterar att majoriteten av de företag som omfattas av CBAM. Så här säger säger Olle Palmqvist, chef för CBAM-enheten vid Naturvårdsverket, till Aktuell Hållbarhet:

De flesta bolag har inte rapporterat. Vi pratar om 5 000 företag, så det är många som behöver sätta sig in i detta och komma i gång. Det finns möjlighet till rättelse, men den som inte anstränger sig för en riktig rapportering riskerar att drabbas av en ganska hög sanktionsavgift.

Vi får också många frågor om CBAM av våra kunder och många tycker att det här är svårt. Vill du veta vad som gäller för ditt företag? Kontakta genast Åsa Sund hos oss så hjälper hon dig vidare.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om CBAM.

CBAM