I Molkom gräver man lite djupare

Nords hållbarhet

När Per-Åke Ragnarsson, hållbarhetsansvarig på Nords International, började kartlägga koldioxidutsläppen fick han en aha-upplevelse. Det visade sig nämligen att utsläppen från personalens pendlande till och från jobbet om dagarna är många gånger högre än företagets egna utsläpp. Men bussen går sällan ute på landsbygden och många företag hade säkert nöjt sig med det konstaterandet: jobbar man i Molkom så åker man bil. Men inte Nords. Läs mer om hur de jobbar.

Agenda 2030: så gör du!

Agenda 2030

Det har nu gått drygt fem år sedan FN:s medlemsstater kom överens om Agenda 2030 på konferensen om hållbar utveckling i Rio 2015. Hur går det för oss? Enligt Sue Allchurch på UN Global Compact är vi på väg mot en global uppvärmning på 3,5 grader, 150 miljoner barn i världen är utsatta för barnarbete […]