Agenda 2030: så gör du!

Det har nu gått drygt fem år sedan FN:s medlemsstater kom överens om Agenda 2030 på konferensen om hållbar utveckling i Rio 2015. Hur går det för oss?

Enligt Sue Allchurch på UN Global Compact är vi på väg mot en global uppvärmning på 3,5 grader, 150 miljoner barn i världen är utsatta för barnarbete och 700 miljoner människor lever fortfarande i fattigdom. Covid-19 har inte bidragit till att driva utvecklingen åt rätt håll. Det går således inte så bra, men detta decennium har blivit utnämnt till ”The decade of action” och tumskruvarna dras därmed åt, för länder, för företag och offentlig sektor.

Som vanligt går företagen före. Det känns faktiskt lovande att gräva ned sig i de års- och hållbarhetsrapporter som redan publicerats för 2020. Många företag har tagit stora steg med sitt hållbarhetsarbete det senaste året, vilket visar att hållbarhetsfrågan kommit att bli en hygien- och överlevnadsfaktor, inte bara för de stora företagen och organisationerna. De allra flesta rapporterna redan 2019 tog upp arbetet med Agenda 2030 och de som kommer nu har ännu större fokus på dessa.

Men hur gör man? Många stora företag har avdelningar som jobbar med frågan, medan de mindre ofta har fullt upp med sin dagliga verksamhet. Tack och lov behöver det inte vara så komplicerat.

Agenda 2030: steg för steg

Att integrera Agenda 2030 i sin målprocess är ett bra sätt att jobba med hållbarhet. Det är ett kraftfullt verktyg som kan ge engagemang och förståelse internt, men som också stärker varumärket externt och visar tydligt att ni tar hållbarhetsarbetet på allvar. Det bästa av allt är att det är enkelt att komma igång.

  1. Se till att förstå Agenda 2030-målen och hur de hänger ihop.
  2. Utgå från värdekedjan och definiera vilka mål och delmål ni kan bidra till (minska negativ påverkan). Det kan handla om att minska utsläpp av växthusgaser och avfall, eller öka andelen kvinnor i ledande position exempelvis.
  3. Titta även på vilka möjligheter ni har att bidra till målen utanför er egen verksamhet (bidra positivt). Ni kanske kan ge fler människor tillgång till rent vatten, elektricitet eller mat, bidra till utbildning eller
  4. Använd tydliga nyckeltal som faktiskt bidrar till de globala målen. Mät, analysera och följ upp dem löpande.
  5. Kommunicera. Hållbarhetsrapporten är ett givet ställe att kommunicera, men se till att dela information löpande också.

Vill du ha hjälp att komma igång? Slå en signal eller skicka ett mejl.

Agenda 2030