Hur får vi upp ögonen för cirkulär ekonomi?

”Det ligger en miljarddollarssedel på marken. Varför är det ingen som plockar upp den?”

Det var Jonas Grafström som ställde frågan på ett webinar tidigare idag. Han menar att cirkulär ekonomi är den där miljarddollarssedeln. Tillsammans med sin forskningsassistent Siri Aasma har han precis publicerat en studie som kan hjälpa till att förklara varför ingen plockar upp den. Studien pekar på en rad hinder som gör att vi inte kommer igång med cirkulär ekonomi, trots att det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster att göra.

Brist på kunskap är ett sådant hinder. Det säger sig självt. Om jag inte förstår att den där papperslappen som ligger på marken är en miljarddollarsedel kommer jag inte att inse dess värde och därmed låta den ligga kvar. Jonas budskap var därför: prata om cirkularitet, utbilda så många ni kan, så att folk förstår möjligheterna.

Han har ju så rätt; det blev väldigt tydligt för oss idag när det kom en fråga från en produktdesigner hos en av våra kunder. I spåren av att företaget har jobbat strukturerat med sitt hållbarhetsarbete i ett drygt halvår har medarbetarna har börjat fundera över hur de kan jobba med frågan på sina respektive avdelningar. De har fått upp ögonen för miljarddollarsedeln helt enkelt.

Frågan lyder: känner ni till någon leverantör som kan leverera bearbetad havsplast som material till formsprutning?

Att byta ut den vanliga plasten mot återvunnen havsplast kommer inte att rädda världen och återvinning är bara en liten del av en cirkulär ekonomi, men frågan är ett bra exempel som visar på insikt, engagemang och nyfikenhet inför de möjligheter företaget har att göra skillnad.

Vi känner inte till något företag som kan leverera bearbetad havsplast som material till formsprutning, så nu vänder vi oss till dig som finns i vårt nätverk.

  • Känner du till något företag som jobbar med havsplast som råvara?
  • Har du kunskap i frågan eller vet någon som har det? Det vore exempelvis spännande att få veta mer om utmaningar och eventuella frågetecken.

Hör av dig till oss och berätta.

Tack!

Sea plastics as a resource