I Molkom gräver man lite djupare

Norr om Molkomsjön i Värmland, mellan Karlstad och Filipstad, ligger Nords International, ett fint gammalt industriföretag med anor från 1904. De tillverkar rostfria detaljer, som gängrördelar, kopplingar, kragar och klammer, till kunder i hela världen.

Vi har följt dem sedan i februari, tillsammans med IUC Stål och Verkstad, och är helt golvade av drivkraften, omtanken, värmen och engagemanget. Man vill liksom inte sluta hänga med det här gänget.

Vi börjar ofta med att gå igenom värdekedjan och titta på vilken påverkan företaget har i varje steg vad gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Allt från mänskliga rättigheter och risk för korruption i leverantörsleden till växthusgasutsläpp, säkerhet och avfallshantering brukar lyftas upp i den här fasen.

Avtrycket ser ofta annorlunda ut än man tror

När Per-Åke Ragnarsson, som är hållbarhetsansvarig på företaget, började kartlägga koldioxidutsläppen i värdekedjan fick han en aha-upplevelse. Det visade sig nämligen att utsläppen från personalens pendlande till och från jobbet om dagarna är många gånger högre än företagets egna utsläpp*. Det är drygt tre mil från Karlstad och lika långt från Filipstad, så det är många anställda som sitter många mil i bil varje dag. Det blir också ganska dyrt för personalen. Men bussen går sällan ute på landsbygden och många företag hade säkert nöjt sig med det konstaterandet: jobbar man i Molkom så åker man bil.

Men inte Nords. Per-Åke satte direkt igång och började räkna. Sju mil om dagen i 205 dagar blir 28 700 kronor per år om man räknar med 20 kronor milen. Ett årskort på bussen kostar 13 390 kronor. Om Nords anställda skulle kunna åka buss skulle varje anställd spara 15 310 kronor per år, så även om vissa samåker skulle de spara en slant på att åka buss.

Varför nöja sig?

Men busstiderna stämmer ju inte med arbetstiderna? ”Nej, men vad är det som säger att man inte kan ändra på det”, säger Per-Åke. ”Om man inte frågar får man ingen förändring. Det kanske till och med är så att det där priset på årskortet går att påverka? Varför inte fråga? Det finns ju fler företag i Molkom – det kanske går att få till särskilda jobbussar?”

Och det här är bara en sak som gänget på Nords har börjat dra i. Hur kan vi få ned de redan låga utsläppen från egen verksamhet? Hur kan vi samarbeta med leverantörer och kunder för att få ned mängden avfall? Hur kan vi bli ännu bättre på att återvinna material, hur kan vi bli mer cirkulära, och mycket mer.

Väsentlighetsanalysen blev klar idag!

Idag har ledningsgruppen gjort klart sin allra första väsentlighetsanalys. Den visar vilka områden som är viktigast för Nords att fokusera på under kommande år, både ur ett strategiskt företagsperspektiv och från intressenternas synvinkel. Det är ett imponerande jobb som ligger bakom resultatet och nu har de en faktabaserad grund att jobba vidare från.

Bra jobbat idag, Nords. Vi är stolta över er och över att få jobba med er!

*Greenhouse Gas Protocol, scope 1 (egna utsläpp från verksamheten, samt egna och leasade bilar) och scope 2 (inköpt el, värme, kyla). Scope 3 är resten – utsläpp upp- och nedströms i hela värdekedjan.

Nords hållbarhet