Ska tekniken rädda oss eller behöver vi tänka nytt?

Betong

När man lyssnar på betongindustrin är det lätt att tänka att vi behöver betong. Vem skulle över huvud taget ifrågasätta det? Men när ungefär sju procent av världens koldioxidutsläpp kommer från cementtillverkning borde det vara dags att tänka nytt. Eller ska vi bara vänta på att CCS ska ta hand om problemet åt oss?

Det finns ett glapp mellan vision och verkstad

hållbara leverantörer

Det finns ett tydligt glapp mellan storföretagens högt ställda hållbarhetsmål och leverantörernas möjlighet att bidra. Därför har vi två tydliga uppmaningar till våra svenska storbolag idag:
* Ställ gärna hållbarhetskrav på leverantörerna, men bara om ni har för avsikt att premiera de företag som lever upp till kraven.
* Ta med leverantörerna på resan! Berätta vilka krav som kommer och vad som krävs för att de ska kunna leva upp till dem.

Biologisk mångfald i styrelserummet

Greven

Vem äger natten? Hemma hos en av getterna är svaret enkelt. Det är Greven som äger trädgården mellan skymning och gryning. Det har blivit väldigt tydligt nu när hösten faller på och mörkertiden blir längre för var dag. Greven är en grävling. Det har gått historier om honom i grannskapet sedan vi flyttade in, men ingen i familjen har sett honom. Förrän den här sommaren. Han har nämligen bjudit in delar av släkten och det börjar bli stökigt.

Är det dyrt med hållbarhet?

Tipping point

Veckans spaning handlar om pengar. För vi upplever att det har skett ett skifte när det gäller hållbarhet. Förr pratade man mycket om att hållbarhet var bra för att man kunde spara pengar: energieffektivitet och mindre spill till exempel. Känner du igen det? Väldigt få människor som vi pratat med på senare tid har haft besparingar som drivkraft för sitt hållbarhetsarbete.