Ska tekniken rädda oss eller behöver vi tänka nytt?

En av getterna skuttade raskt ur sängen imorse och började genast googla på betong. Som man ju lätt gör när det sista man gjorde igår kväll var att diskutera med en annan get huruvida CCS (Carbon Capture and Storage) är vägen att gå för betongindustrin. Spännande liv, eller hur?

När man lyssnar på betongindustrin är det lätt att tänka att vi behöver betong. Vem skulle över huvud taget ifrågasätta det?

Betong ger oss en efterfrågad välfärd då den möjliggör
byggande av bostäder, infrastruktur, trygg vattenförsörjning
och avloppshantering samt energiförsörjning.
” (Från Svensk Betongs rapport Betong och klimat: En rapport om arbetet för klimatneutral betong från 2017).

Enligt samma rapport kommer mer än 90% av koldioxidutsläppen vid tillverkning av betongfrån cementtillverkningen. Betongindustrin siktar därför in sig på att minska mängden cement i sina recept och ersätta den med något annat. Flygaska till exempel. Men kom igen!

Vi hade ett uppfriskande samtal i veckan med en potentiell kund som tänkte annorlunda. Han kom inte från betongindustrin, men likväl – han tänkte annorlunda och stod precis i begrepp att utmana de egna affärsmodellerna och börja titta på helt nya lösningar för att minska företagets klimatavtryck. Är det inte precis det vi måste göra – tänka nytt?

Det är rimligt att betongindustrin försöker hitta sätt att minska sin klimatpåverkan, men det borde finnas utrymme för innovatörer att hitta alternativ. Jag tänker på det norska företaget Glasopor som tillverkar fyllnadsmaterial till vägar, järnvägar och byggnader av återvunnet glas – utan att släppa ut en enda koldioxidmolekyl. Det är inte betong, men det är nytänk. Mer sånt!

I övrigt har veckan gått i dur. I onsdags hade vi äran att tillbringa en synnerligen spänstig förmiddag tillsammans med ett 30-tal fastighetsförvalningschefer som har bestämt sig för att ta hållbarhetsfrågan på allvar. Där finns verkligen grogrund för att utmana, ifrågasätta och tänka nytt. Tack för att vi fick vara med och kasta in ännu mer brasved! Idag på förmiddagen träffar vi ett tillverkande företag och analyserar var i värdekedjan de har mest påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Det bubblar av initiativkraft hos våra kunder.

Och så har vi förstås diskuterat EU:s taxonomi i veckan. Egentligen skulle det här inlägget ha handlat om det, men betongen kom emellan, som den ju lätt gör när det sista sms:et för kvällen lyder: 7% av världens koldioxidutsläpp kommer från tillverkning av cement.

Betong