Biologisk mångfald i styrelserummet

Vem äger natten? Hemma hos en av getterna är svaret enkelt. Det är Greven som äger trädgården mellan skymning och gryning. Det har blivit tydligt nu när hösten faller på och mörkertiden blir längre för var dag. Greven är en grävling. Det har gått historier om honom i grannskapet sedan vi flyttade in, men ingen i familjen har sett honom. Förrän den här sommaren. Han har nämligen bjudit in delar av släkten och det börjar bli stökigt.

Googlar. Pratar med en vän. Svaren är entydiga: ladda bössan.

Läser sedan i WWF:s rykande färska rapport Living Planet Report 2020 att bestånden av vilda däggdjur, fåglar, grodor, kräldjur och fiskar i genomsnitt har minskat med 68 procent sedan 70-talet. Klimatförändringar är en bidragande orsak, men människan har många strängar på sin lyra. Vi hugger ned skog, smutsar ned vatten och luft, fiskar ur haven, tokjagar och breder ut oss. Läget är kritiskt.

Det känns hårt att ta Greven och hans klan av daga i det läget, även om just grevar inte tillhör de hotades skara. Och det kan definitivt bli nödvändigt att återta sin trädgård på ett eller annat sätt.

H&M inkluderar biologisk mångfald i strategin

I samband med rapporten släpper den vetenskapliga tidskriften Nature artikeln Bending the curve där de beskriver att det inte är för sent. Vi kan fortfarande vända utvecklingen, men det måste ske nu och det krävs en strategi.

H&M är ett företag som redan arbetar intensivt med hållbarhet och som nu också inkluderar biologisk mångfald i sin hållbarhetsstrategi. Målet, som dock inte är tidsatt, är att skapa en positiv nettopåverkan på den biologiska mångfalden. Det blir spännande att följa hur de ska ta sig an frågan. Det vi kan hoppas på är att fler företag följer efter och tar in frågan i lednings- och styrelserummen.

För det är där hållbarhetsfrågan i all sin komplexitet hamnar i allt större utsträckning. I takt med att den blir affärskritisk får den större och större utrymme. Om vi får hållas kommer antalet ledningsgrupper och styrelser som diskuterar hållbarhet att öka ännu mer. Det är vårt bidrag i frågan.

Greven