Det finns ett glapp mellan vision och verkstad

Idag kunde man läsa att 150 europeiska storbolagschefer skrivit ett öppet brev till EU om att de vill ha skärpta krav på minskade växthusgasutsläpp. Flera svenska bolag finns med bland de 150, bland annat Electrolux, H&M, Stora Enso, SSAB och Volvo. Det är också den typen av budskap vi hör när vi pratar med inköps- och hållbarhetschefer på stora svenska företag idag. Ambitiöst och absolut nödvändigt om vi ska nå målen i Parisavtalet.

Men vi träffar också motorn i näringslivet: svenska små och medelstora företag som har fullt upp med att förse storbolagen med varor och tjänster. De hör också talas om visionerna och allt fler börjar få krav från sina kunder att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det tar mycket tid och kraft, men de vill förstås leva upp till kundernas krav.

Det måste löna sig att arbeta hållbart

Det märkliga i kråksången är att de sällan får någon återkoppling på inskickade svar och det allra tråkigaste i samma sång är att deras åtaganden sällan lönar sig när samma kunder sedan upphandlar produkter och tjänster. Då handlar det nästan uteslutande om pris. Det finns ett tydligt glapp här.

Vi pratade om detta med ett stort livsmedelsföretag i veckan och det blev tydligt att de ambitiösa hållbarhetsmålen inte nått ända ut till inköpsavdelningarna. Incitamenten för de enskilda inköparna är fortfarande kopplade till pris. Detsamma har visat sig på flera stora bolag i vitt skilda branscher. En inköpschef beskrev att de visserligen har börjat ställa krav, men de vågar inte låta bristande kravuppfyllelse leda till några konsekvenser. Varför då? Jo, för då kanske de förlorar leverantörer som inte kan leva upp till kraven…

Två uppmaningar till storföretagen

Vi förstår att det här är en resa, men vi har två tydliga uppmaningar till stora företag med högt ställda hållbarhetsmål:

  1. Ställ gärna hållbarhetskrav på leverantörerna, men bara om ni har för avsikt att premiera de företag som lever upp till kraven.
  2. Ta med leverantörerna på resan! Berätta vad som är på gång, vilka krav som kommer och vad som krävs för att de ska kunna leva upp till dem.

Då kommer vi att se förändring; först då kan vi sudda ut glappet mellan vision och verkstad.

hållbara leverantörer