COP26 – kan vi rädda patienten?

En patient kommer in i på akuten, blöder från sår över hela kroppen, yrar av feber. Läkare och sjuksköterskor tar till all sin erfarenhet, kunskap och all modern läkarvetenskap för att sy ihop såren, sänka febern och fylla på med nytt blod. Med all ny teknik och alla maskiner som finns till hands borde det väl vara möjligt? De gör allt de kan, förutom en liten detalj: att kasta ut skurkarna som fortsätter sticka patienten med sina långa knivar*.

På söndag är det dags för världens länder att samlas för att diskutera hur patienten ska räddas när det är dags för COP26 i Glasgow.

Målen i COP26

De har tolv dagar på sig att sätta upp planer som ska hjälpa oss att nå följande fyra mål:

  1. Säkerställa att vi klarar netto-nollutsläpp till 2050.
  2. Säkerställa att vi anpassar oss för ett förändrat klimat
  3. Klimatfinansiering som säkerställer att vi klarar mål ett och två.
  4. Paris rulebook: ett regelverk för utsläppshandel, gemensamt rapporteringssystem och gemensamma tidsramar med mera, som säkerställer att vi når Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres säger innan mötet att risken är stor att COP26 inte levererar. Han tänker på NDC:erna.

När Parisavtalet skrevs under 2015 enades världens länder om att sätta upp nationella planer för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C jämfört med förindustriell tid, och göra sitt bästa för att klara 1,5°C. Inför mötet har de ombetts presentera sina planer, eller så kallade NDC:er (Nationally Determined Contributions). Det kan bli dålig stämning när dessa ska redovisas.

Lobbyverksamheten inför mötet är intensiv. Läckta dokument visar att bland annat Norge, Saudiarabien, Japan och Australien ber FN att inte prata så mycket om fossila bränslen. Och med tanke på hur mycket fossila bränslen som världen envist planerar att producera framöver ser det inte ut som fossil-skurkarna kommer att sparkas ut från akuten i brådrasket. Tvärt om. Vi bjuder in fler!

Andra länder vill inte ge bidrag till fattigare länder så att de ska kunna uppnå målen. Som om vi inte behöver rädda den här patienten tillsammans…

Vad kan vi förvänta oss?

Alla är antagligen rörande överens om att patienten ska räddas, men väldigt oense om vilka skurkar som behöver kastas ut ur akutmottagningen först.

  • Det är lättare att prata om ny teknik som kan stoppa blodflödet. Där kommer länderna att överträffa varandra i mer eller mindre fantasifulla teknologier. Elektrifieringen kommer troligen att stå högt på agendan, så teknikskiftet för våra kunder inom fordonsindustrin kan gå snabbare än man tidigare trott.
  • Förnybar energi är en annan no-brainer. Även de största vurmarna för fossila bränslen inser att de behöver fasas ut, men utan tillräckliga alternativ blir tidplanen längre.
  • Rättvisefrågan är ytterligare en fråga som borde hamna högt på agendan.
  • Tydlig rapportering och transparens kommer antagligen också att diskuteras. I EU jobbar man redan hårt på frågan om en gemensam rapporteringsstandard men om vi ska kunna följa utvecklingen på global nivå krävs gemensam rapportering i ett vidare perspektiv.

G20- länderna står för mer än 80 procent av världens utsläpp av växthusgaser, men de saknar liksom drivkraft. Vi behöver minska utsläppen globalt med 45% till 2030, men dagens löften och kommande insatser pekar på en ökning på 16%.

Det är lite som att sitta i utvecklingssamtal med sin lärare och inte förstå att ens handlingar just nu helt och hållet håller på att äventyra alla framtida utbildningsmöjligheter.

– Du ligger i dagsläget på ett F, så om du vill komma in på universitetet behöver du skärpa till dig rejält.

– Jag känner faktiskt att jag varken har tid eller energi att anstränga mig mer än så här. Möjligtvis skulle jag kunna lämna in någon av de där uppgifterna där deadline redan har varit, men absolut inte allihop. Jag är ju redan sent ute så resterande uppgifter kan vi väl bara stryka? Vad tror du, är det möjligt att nå ett C då?

Även Kina har nu lämnat in läxan

I skrivandes stund har 194 parter lämnat in sina NDC:er.Kina väntade in i det sista med att lämna in sin NDC och när den kom blev ingen imponerad. De utlovar att utsläppen kommer att vara på topp 2030 och därefter minska till nettonoll tre decennier senare.

COP26 är lite som den där vikarien som hoppat in och gör ett halvhjärtat försök i att styra upp den stökiga klassen. Till en början försöker vikarien följa instruktionerna från den ordinarie läraren (var är denne egentligen?!), men inser redan 15 minuter in i lektionen att det är lönlöst. Eleverna är väl medvetna om att deras tjo och tjim inte får några andra konsekvenser än att skolan brinner upp och att det bara är en tidsfråga innan vikarien rullar fram TVn och sätter på en film.

Blir COP 26 en lyckad tillställning?

Som värdnation vill Storbritannien förstås att festen ska bli lyckad. Guterres har inga höga förväntningar. Inte Greta Thunberg heller. Med en blödande värd, ett gäng lågambitiösa elever, oväntat många skurkar och en tandlös vikarie som gäster kan det bli en spännande tillställning. Vi kan väl inte annat än hålla tummarna.

*Bilden kommer. (fritt översatt) från Derrik Jensen, Lierre Keith och Max Wilberts Bright Green Lies och ger en ganska god bild av vad vi håller på med.

COP 26 - kan vi rädda patienten?