Meningen med kvartalsrapporten

Kvartalsrapporterna har stått som spön i backen denna vecka och med den ovisshet som råder i världen kan de sannerligen kännas som en trygg snuttefilt av tydliga kolumner, debet och kredit, plus och minus. Det är vad det är. Eller?

Vi skulle vilja ägna dagens inlägg åt att utmana kvartalsrapporterna. Vi har också full förståelse för om du vill sluta läsa här, för det är ju trots allt semester. Alla gröna getter har dock inte semester ännu så vi kan väl ägna ett par minuter åt att fundera över meningen med alltihop?

Triple bottom line

För det känns lite som en gissningslek som gått över styr. Det är kanske den ovanligt stora osäkerhet som råder just nu som gör det svårare än vanligt att läsa mellan raderna. Kan man ens bedöma ett företag utifrån den nedersta raden?

Många skulle svara nej på den frågan. Vi med. För det saknas ett par nedersta rader. John Elkington myntade begreppet triple bottom line för mer än 25 år sedan, så tanken är inte det minsta ny. Den betyder helt enkelt att man har tre nedersta rader istället för en och att man är transparent med hur mycket man drar in och hur mycket man gör av med ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Är det ens ett alternativ att låta bli?

Vi har tidigare pratat om vår vän, professor Arne Fagerström, som ägnar mycket tid och kraft åt att hitta sätt att få in miljö och socialt arbete i rapporteringen. Global Reporting Initiative (GRI) gör också sitt bästa för att integrera alla aspekterna på ett tydligt sätt och det finns fler. Det är såklart svårt eftersom det är ovant och inte helt lätt att foga in det sociala och miljömässiga i tydliga siffror, men det går. Man kan absolut hävda att miljö och sociala aspekter är svåra att mäta och att det riskerar bli godtyckligt, men är det verkligen en anledning att låta bli? Och är det inte ännu mer godtyckligt att låta bli?

Klimatkrisen har inte lyckats driva frågan om integrerad rapportering, men kan det vara så finurligt att COVID-19 lyckas ta den i mål? För visst vill vi veta hur beredskapen ser ut för att hantera katastrofer av den här magnituden och hur företagen framtidssäkrar sina verksamheter på olika sätt? Som aktieägare skulle det vara värdefullt, eller hur? Som bank, anställd, kund och leverantör likaså. Ja, som samhälle och som vilken annan intressent som helst faktiskt.

Får man ens ifrågasätta kvartalsrapporter? Nu har vi iallafall gjort det. Hängde du med ända till nedersta raden? Kul! Då tar vi semester va?