Fredagshopp

Två av tre Greengoats sitter hemma och yrar i olika stadier av förmodad Corona-dimma. Det är dock inte värre än att vi både kan tänka och lyssna på omvärlden.

Så vi ägnade morgonen åt att prata hållbarhetsrapportering med vår vän, professor Arne Fagerström på Högskolan i Gävle. Han uttryckte viss frustration över den generella godtyckligheten i företags hållbarhetsrapporter, oavsett vilket index eller protokoll de använder.

– Man rapporterar det man vill visa upp och det blir oftast mest propaganda, sa han.

Själv förespråkar han att man lägger till företagets eller organisationens effekter på miljö och socialt i den traditionella balans- och resultaträkningen. Då går siffrorna att granska av en revisor och ger både transparens och jämförbarhet – från år till år och mellan olika företag och organisationer.

Verklig vilja

Fredagen till ära hade Fossilfritt Sverige samlat en rad kloka personer med insikt i hållbarhetsfrågan idag. Hela seminariet handlade egentligen om att försöka hitta ett gemensamt språk för hållbarhet. Den riktiga ljusglimten var att företag verkligen börjar steppa upp och anstränger sig för att vara transparenta i sin rapportering. Det handlar inte om greenwashing och tomt prat. Karin Amnå, Hållbarhetsstrateg på ICA berättade exempelvis att de inte nöjer sig med att ta med leverantörerna i sitt hållbarhetsarbete, utan kommer även att ta med kundernas inköp av livsmedel framöver. Emilia Hagberg, Senior Sustainability Manager på Skanska, beskrev också hur de gräver djupare och djupare i hållbarhetsfrågan och strävar efter att påverka där de kan göra störst skillnad.

– Det är inte i vår egna verksamhet som huvuddelen av koldioxidutsläppen sker, utan hos leverantörerna, berättade hon.

EU:s taxononomi ger transparens

Det är mycket positivt som händer just nu. Om EU:s taxonomi går igenom kommer finanssektorn att få tydligare riktlinjer på vilka företag som är miljömässigt hållbara. Det kommer att ställa ytterligare krav på stora företag, vilket i sin tur gör att de stora företagen ställer högre krav på sina leverantörer… Om man ska vara relevant som företag imorgon krävs mer än fagra ord. Man måste vilja jobba hållbart på riktigt och inte vänta på lagstiftningen. Eller, som Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania beskrev det:

– Vi vill inte bli släpade baklänges in i framtiden. Vi vill leda den.

Det får illustrera fredagshoppet. Trevlig helg!