Minns du när du var riktigt, riktigt törstig senast?

Tänk dig att det inte kommer en enda droppe när du vrider om kranen där hemma, att du måste tillbringa stora delar av dagen till att samla vatten eller att företag måste be sina anställda att stanna hemma för att de inte har möjlighet att förse dem med dricksvatten på jobbet.

Det är några exempel på hur vardagen kan se ut på ställen där tillgången till vatten är mycket begränsad. Podcast-avsnittet När vattnet tar slut beskriver hur detta blev verklighet för invånarna i Chennai, en av Indiens största städer. Staden som vanligtvis får dubbelt så mycket nederbörd som i London drabbades under 2019 av en så svår torka att vattnet tog slut.

Framtidens vatten

För precis en vecka sedan höll vi i en workshop för Gästrike Vatten i Gävle. Det pågår just nu ett stort vattenförsörjningsprojekt där Älvkarleby kommun och Gävle kommun ska samverka kring dricksvattnet. Genom att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Skutskär skapas en mer robust och säker dricksvattenförsörjning för invånarna i båda kommunerna. Det nya vattenverket kommer att producera 100–200 liter vatten per sekund, vilket motsvarar ungefär ett badkar per sekund. Projektet är en stor investering och en otroligt viktig satsning för framtiden. Greengoat har hjälpt Gästrike Vatten med en hållbarhetsscreening där vi utgått från de globala hållbarhetsmålen samt lokala program och initiativ i kommunerna. Resultatet från screeningen kommer dels att hjälpa projektet att säkerställa att alla tre hållbarhetsaspekter (social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet) inkluderas, dels att säkerställa att projektet är i linje med de lokala programmen och initiativen.

Vi har väl obegränsat med vatten?

Många minns fortfarande hur torkan under sommaren 2018 slog hårt och att det blev påtagligt även i Sverige att tillgången till vatten är långt ifrån obegränsad. Vattenbrist påverkar dricksvattenförsörjningen, förutsättningarna för jord- och skogsbruk, industrin, samt de växter och djur som finns i våra sjöar och vattendrag. Med förändringar i klimatet så väntas dessutom perioder med vattenbrist och torka bli allt vanligare. Vatten är den resurs som vi idag har tillgång till dygnet runt direkt ur kranen, men i en kris skulle vi inte klara oss mer än tre dagar utan vatten. Ändå tar vi ofta vattnet för givet. I Sverige har vi en god kvalité på vattnet och det kostar inte mer än fem öre per liter. Enligt Svenskt Vatten använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn, det vill säga lika mycket vatten som det nya vattenverket vid Mon kommer att kunna producera per sekund. Så behöver vi verkligen tänka på att inte slösa på vattnet?

Faktum är att vår förbrukning på 140 liter per person och dygn bara utgör en liten del av vår totala vattenförbrukning. Det som räknas in är dricksvatten, vatten för personlig hygien, toalettspolning, disk, tvätt och matlagning. Utöver vår direkta användning har Svenskt Vatten även tagit med tio liter övrig vattenanvändning i sin beräkning, men vad som ingår i detta framgår inte. Om vi däremot inkluderar det osynliga vattnet som finns dolt i vår konsumtion av livsmedel och andra produkter så var den genomsnittliga förbrukningen per person och dygn i Sverige 652 liter under 2018.

En viktig insikt som kom upp under workshopen förra veckan var hur viktigt det är att vi alla hushåller med det vatten vi har och att vi måste sluta ta det för givet. Det är lättare att skapa en hållbar vattenförsörjning medan vi faktiskt har god tillgång till vatten, än att vänta tills vi är tvungna att göra det. Utmaningen är att få alla människor att förstå detta…

World water day