Kan vi prata om Preem?

”Vad långt det är mellan det som planeten vill och det som kunden vill!”

Det var marknadschefen hos en av våra kunder som sa det i en workshop i veckan. Ledningsgruppen hade samlats. Var och en hade fått anta rollen som en av organisationens intressenter. Nu skulle de beskriva sina (intressentens) förväntningar på organisationen. De visade sig skilja sig åt en hel del. Speciellt när vi fick med planeten som en likvärdig intressent. Skillnaderna blev något av en aha-upplevelse; något handfast att förhålla sig till när handlingsplanen skulle skapas.

Frågan om Preem

Det går inte att skriva ett inlägg denna vecka utan att prata om Preem och Mark och Miljööverdomstolens yttrande. I ärlighetens namn har frågan legat som en blöt filt över varje diskussion denna vecka. Magkänslan säger: Va?! Är det verkligen ett utbyggt tjockoljeraff vi behöver här i världen? Vad hände med miljömålen?

Miljöbalken och EU-rätten säger att det är fritt fram. Vi har ju utsläppshandelssystemet. Mark och Miljööverdomstolen går inte på magkänsla, så vad hade de för val?

Nu är det regeringens tur. Nu blir det politik av det hela. Allt ska upp på bordet: arbetstillfällen, klimatmål, miljöbalken, svaveldirektivet, Sverige som attraktivt investeringsland, Sverige som rättssäkert land som håller sig till rådande lagar och regler, Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer, förnybara bränslen, tillväxt, Parisavtalet och regional utveckling… Mer?

Vi hjälper gärna till

Magkänslan är högljudd och såklart är det olika magkänslor som driver frågan i sociala medier just nu; tvärsäkert, populistiskt och blixtsnabbt. Lobbyister från alla håll hänger på; den enklaste och mest dramatiska historien vinner.

Men frågan är komplex. Och vi gillar som bekant dyka in i komplexitet och lirka ut det väsentliga. Så vi skulle vilja hjälpa regeringen att göra en intressent- och väsentlighetsanalys. Vi vill att de ska bottna i den här frågan ordentligt; säkerställa att alla intressenterna är representerade – planeten också – och förhålla sig till intressenternas perspektiv när de ger Preem sitt svar. Frågan är för viktig för att bli godtycklig och vi tror att vi kan hjälpa till.

Vi har såklart frågat.

väsentlighetsanalys