På söndag passerar vi budget

Tänk dig att du är den där personen alltid fått lönen att räcka till. Det har till och med funnits utrymme att månadsspara. Du har kanske tittat på andra runt omkring dig som spenderar pengar till höger och vänster på vad du skulle kalla skräp, men du är bra på att hushålla.

Tänk dig nu att du tappar kontrollen. Det blir svårare och svårare även för dig att hålla budget. En förklaring är givetvis att saker runt omkring dig verkar bli dyrare, men framför allt är det din syn på pengar som förändras. Det börjar med några mindre lån för att dryga ut kassan och snart har det övergått till ett djupt beroende utan återvändo. Plötsligt räcker lönen bara till första veckan i månaden. Efter det får du knapra på sparkapitalet, de där pengarna som du tidigare lade undan så att det skulle räcka både till pensionen och barnen. Det krymper snabbt, det där sparkapitalet. Ingen rolig tanke.

Att Overshoot Day kommer tidigare och tidigare för varje år är knappast något som är värt att fira. Earth Overshoot Day markerar den dag då vi människor gemensamt beräknas ha förbrukat de naturliga resurser som jorden kan producera under ett år. Förra året inföll den dagen 29 juli. För Sverige inträffar den redan nu på söndag. Vi har alltså precis lämnat kvartal ett och har redan förbrukat vår årsbudget för naturens förnybara resurser. Beräkningarna av när Overshoot Day inträffar bygger på olika beräkningar där bland annat vår energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser ingår. Först beräknas ett lands ekologiska fotavtryck och därefter divideras detta med den globala biokapaciteten, dvs mängden naturresurser som genereras av jorden det året. Här kan du läsa mer.

Om man tänker på Overshoot Day som ett finansiellt nyckeltal så hade det mest hållbara varit att leva på avkastningarna av det fantastiska kapital som jorden byggt upp. I stället lever vi i Sverige som om vi hade en fyra gånger så stor budget, dvs som om vi hade fyra jordklot till vårt förfogande. Man skulle kunna tänka sig att allt vi vet, med all fakta och forskning vi har i bagaget, borde göra att vi skulle se över budgeten och börja betala tillbaka vår skuld; att drastiskt minska våra koldioxidutsläpp, lägga ned den enorma skogsskövlingen i Amazonas och omedelbart upphöra utrotningen av den biologiska mångfalden. Tyvärr gör vi tvärtom. Jorden har länge varit en givmild finansiär till uppbyggandet av det samhället vi idag lever i, men amorteringskraven blir strängare och konsekvenserna av uteblivna inbetalningar blir allt fler. Ett betydligt mer passande namn på dagen är därför den ekologiska skuldens dag.

Att verkligen börja hålla den där budgeten är inte bara viktigt för att mildra konsekvenserna av vårt tidigare vårdslösa spenderande utan framför allt för att säkerställa att vi inte förstöra framtiden för kommande generationer. Vi svenskar är inte bäst i klassen precis, snarare tvärt om.

Det här blev inget muntert inlägg precis, men det som är glädjande är att vi träffar fler och fler kommuner, företag och organisationer som vill ställa om. Det är inte för sent ännu.

Country overshoot day