Mångfaldens kraft – Elcenter i Karlstad

Man brukar säga att lika barn leka bäst, men stämmer det verkligen? Mångfald diskuteras i många styrelserum och på ledningsgruppsmöten idag, men hur gör man för att det inte bara ska bli (tomma) ord?

Under våren har vi arbetat med tre värmländska bolag som deltagit i HAI (Hållbarhet för industrin), som är en modell som utvecklats av IUC Stål & Verkstad och IUC Dalarna tillsammans med oss på Greengoat. En viktig del av HAI har varit att identifiera inom vilka områden som bolagen har sin största påverkan ur alla tre hållbarhetsaspekter (people, profit, planet), men också att synliggöra det som företagen är bra på.

Ett av företagen, Elcenter i Karlstad, imponerade stort på oss när det gäller social hållbarhet.

Det har snart gått 15 år sedan Jan och Per Klarström ärvde familjeföretaget av sin far. Jan började arbeta som elektriker men allt eftersom företaget växte så fick han ägna sig mer åt ekonomi, affärsutveckling och ledarskap. Idag arbetar han som operativ chef och ansvarar bland annat för att hålla ihop Elcenters fyra affärsområden, en roll där arbetet med social hållbarhet är en viktigare pusselbit än vad man kan tro.

Vad betyder mångfald & inkludering för dig?

Jag är övertygad om att alla har en plats och det finns ett syfte för alla individer här i världen. Det är viktigt att vi som arbetsgivare skalar upp det perspektivet. Mångfald handlar om att ha en blandning av egenskaper, likheter och olikheter, saker som gör varje människa unik.

Inkludering, å andra sidan, handlar om att få den här mixen av människor att arbeta tillsammans och känna att de alla kan bidra till organisationens utveckling. Om jag inte har ett helhetsperspektiv som operativ chef uppstår det lätt konkurrens mellan våra affärsområden, så en av mina viktigaste uppgifter är att säkerställa att de samverkar och ser gemensamma effekter. Något som också bidrar till gemenskap och en bättre arbetsplats.

Hur genomsyrar mångfald och inkludering den dagliga verksamheten på Elcenter?

Vi är bra på att ta hand om varandra. Vill man göra något på riktigt måste mångfald och inkludering bli en del av den dagliga verksamheten, inte bara ett isolerat projekt. Tittar man redan i anbudsskedet så har vi krav på oss att arbeta med social hållbarhet, vilket varit en stor fördel för Elcenter. Vi har till och med fått projekt tilldelade just för att vi konkret kan visa upp hur vi arbetar med mångfald och inkludering. Utöver att vi erbjudit praktikplatser för personer med funktionsvariationer så har vi även välkomnat flera ensamkommande flyktingar. Vi har en kille från Syrien som fått möjligheten att praktisera på Elcenter och trivs oerhört bra. Han vill gärna fortsätta utvecklas internt inom företaget och idag ser vi honom som en av våra nyckelpersoner inom en snar framtid. Bor man i en liten by i Värmland så kan det tyvärr vara tufft om man på något sätt sticker ut. Det finns många i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden idag. Det är oerhört synd för med rätt handledning och rätt förutsättningar så kan alla göra ett bra jobb, oavsett vem man är.

Har arbetet med mångfald och inkludering vuxit fram över tid eller tagit fart nyligen?

Jag tror att vi har gjort en ganska snabb förflyttning här, inte bara när det gäller att ha en större mångfald bland våra medarbetare utan även när det gäller hur medarbetare ser på varandra. Det finns medarbetare som inte har någon annan etnisk bakgrund eller funktionsvariation, men som kanske haft det tufft på ett eller annat vis. Deras värderingar har förändrats från att de förväntat sig att kollegorna ska prestera i alla lägen till att man börjar se personer med nya ögon. De ser exempelvis att kollegorna bidrar med många varma sidor som kanske inte har med själva produktionen att göra, men som är minst lika viktiga för en fungerande arbetsplats. Det är oerhört fint att se och det smittar verkligen av sig.

Finns det något inom ert arbete med social hållbarhet som du är extra stolt över?

Vi har flera praktikanter som vuxit otroligt mycket under sin tid hos oss, men det finns ett exempel som ligger lite extra varmt om hjärtat. Vi blev oroliga när handledaren till en av våra praktikanter med funktionsvariation plötsligt blev långtidssjukskriven, för vad händer då med en kille som behöver extra trygghet? Oron blev dock kortvarig. Gruppen såg det som en självklarhet att man tar hand om varandra och det var verkligen fint att se hur det fick den här praktikanten att växa som person. Det märks på hans personliga utveckling, hur han bland annat vågar prata med människor som han tidigare inte varit bekant med på ett annat sätt än vad han gjorde när han kom till Elcenter för ett år sedan. Det gruppen har gjort för honom är ovärderligt, och det är häftigt att se den förändring han har gjort. Det känns helt fantastiskt att en person som inte ens var påtänkt på arbetsmarknaden, för så illa var det, nu står inför en anställning hos oss. Det är en solskenshistoria som väcker många känslor hos mig.

Vilka utmaningar ser du att det finns avseende mångfald och inkludering inom er bransch?

Byggbranschen är extremt konservativ och det finns många som gärna målar upp problem istället för att se möjligheter med mångfald. Det finns många fördomar mot människor med annan bakgrund eller etnisk härkomst än du själv, vilket gör att många inte ens får chansen att visa vad de går för. Vi behöver bli fler som är medvetna om det så att man tillsammans kan undvika och motarbeta all form av diskriminering. Jag tror även att det är viktigt att man arbetar med mångfald och inkludering på alla plan. Det räcker inte att en ledning sitter och tycker en sak och att det sen händer något annat ute i den vardagliga verksamheten, utan man måste arbeta med det hela vägen ut.

Sen blir man ju aldrig helt klar med det sociala arbetet. Jag önskar att jag vore helt fördomsfri och även om det är svårt att bli det så anstränger jag mig för att kritiskt granska och förändra mitt sätt att se på andra människor, för att säkra att alla känner att de tillhör och kan bidra.

Har du några råd till andra företag som inte kommit lika långt inom sitt arbete med social hållbarhet?

Våga vara öppen och stäng inga dörrar innan du ser vem som står på andra sidan. Lägg fördomarna åt sidan och skapa dig en egen bild av personen i stället. Det är inte svårare än så, men jag tror att man ofta gör mångfald och inkludering mer invecklat än vad det är. Vi människor vill gärna känna oss sedda och behövda och jag tror att om man tar vara på den vetskapen och engagerar sig i att skapa rätt miljö och förutsättningar för sina medarbetare så kommer man otroligt långt i sitt arbete med den sociala hållbarheten.

Mångfald och inkludering