Konsten att hantera risk

Mycket kan man säga om den tid vi lever i just nu, men händelselös är den inte. Jädrar vad det bubblar överallt! Vi har träffat flera företag den här veckan som tillverkar grejor som är bra för omställningen mot en fossilfri värld (tåg och laddboxar till elbilar till exempel), men också företag som försöker hitta sin plats i den nya ordningen där hållbarhetskraven ökar från alla håll.

Det är inte helt lätt att vara företagare i dessa tider. Ta Google till exempel. I sin hållbarhetsrapport 2019 skriver de bland annat:“The path to a cleaner, healthier future begins with the small decisions we make each day. That’s why we strive to build sustainability into everything we do”. Men var börjar och slutar deras ansvar?

Efter en rapport från Greenpeace som kritiserar dem för att gå i olje- och gasindustrins ledband berättar de nu att de ska sluta hjälpa dem att hitta och utvinna olja med hjälp av artificiell intelligens. Att förknippas med olje- och gasindustri rimmar helt enkelt illa med den höga svansföringen i klimatfrågan.

Är det bra eller dåligt, rätt eller fel? Är det rimligt att fossil industri inte ska ha tillgång till den modernaste tekniken samtidigt som vi fortfarande är beroende av olja och gas? Majoriteten av bilarna på våra gator är fortfarande fossildrivna, vi flyger när vi får och använder olja i allt från plastpåsar till kosmetika.

Det handlar förstås om att hantera risk. När Första AP-fonden i veckan berättade att de rensar sin portfölj från fossila verksamheter handlar det också om riskhantering. När världen ställer om för att bromsa klimatförändringarna blir risken att investera i fossila verksamheter för hög, både finansiellt och ur ett varumärkesperspektiv.

Det är ju sjukt spännande att fundera över vilket ansvar man har som företag. Man får såklart ta ansvar för sin verksamhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och rimligen även sina leverantörer, men ska man även ta ansvar för sina kunder som Google gör i AI-fallet?

Det gäller helt enkelt att känna till sina hållbarhetsrisker ur alla perspektiv och hantera dem. Det finns nog inget alternativ till att göra det jobbet om man vill finnas kvar i framtiden.

Vi hjälper gärna till med det jobbet.

riskhantering