Greenwashing, SDG-washing och konsten att sitta kvar på hästen

Pressen på företag att framstå som hållbara är hög idag. Allt fler kräver det: ägare, konsumenter, investerare, banker, anställda, potentiella anställda… För att lätta på trycket är det lätt hänt att det slirar in en och annan slumpmässig bild på de globala målen eller en generell text om att ”vi tar hållbarhet på största allvar” på webbsidan. Risken att bli anklagad för greenwashing, eller SDG-washing blir större i takt med att kunskapen om hållbarhet ökar hos gemene man.

Vi människor kan stå ut med mycket, men vi verkar besitta en närmast överjordisk längtan att avslöja ljug. Det gör oss helt galna. Att knuffa ned folk från höga hästar är kanske det yttersta måttet av lycka.

För inte så länge sedan kom man undan med i princip vad som helst. Ta Chevrons People Do från mitten av 80-talet till exempel, där de berättade om alla fjärilar, björnar och havssköldpaddor de räddade om dagarna. Hade ett oljebolag försökt med det idag hade de med verbalt våld knuffats ned från sin häst och fått Greenwashing stämplat i pannan, momentant. Preem vann exempelvis det föga prestigefyllda Greenwashpriset 2019.

Tydliga ramverk för rapportering

Det är fortfarande lite si och så med vad man kan komma undan med, men det pågår ett intensivt arbete på många fronter för att styra upp godtyckligheten. Ambitionen är att skapa ett tydligt ramverk för rapportering av social och miljömässig hållbarhet, på samma sätt som vi redan har ett för finansiell rapportering. EU:s Taxonomi är ett steg i den riktningen.

Ska man kommunicera över huvud taget?

Vi får ofta frågan om hur man hittar balansen – vad man ska berätta om egentligen. Alla företag gör bra saker och det är klart att du ska berätta om det. Men gör det ordentligt, skippa generaliseringar och lånta fjädrar. Om du är transparent med ambitioner och kan underbygga aktiviteter med fakta har du allt att vinna, både vad gäller externa intressenter och för att skapa stolthet internt.

Hållbarhetskommunikation är ett synnerligen kraftfullt verktyg för att driva förändring. Säg till om du behöver hjälp!