Från astma och världskrig till koldioxidekvivalenter och Agenda 2030

Den här berättelsen börjar med Herman, en norsk kille som påbörjade sin karriär på Ford för bokstavligen hundra år sedan. Världskrig och annat gjorde att han hamnade i Sverige och Vänersborg där han 1951 uppfann en slitstark och säker lastbilskoppling. Den blev grunden till företaget Vänersborgskopplingen som han drev från sin källare.

Herrman var astmatiker, vilket faktiskt har med berättelsen att göra. Tjugo år senare när han lämnade över driften av sitt företag inrättade han tre stiftelser, varav Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning var den största. VBG Group har varit listat på Nasdaq Stockholm sedan 1987, men de tre stiftelserna är fortfarande huvudägare.

Idag har VBG Group vuxit till en global industrikoncern med 1 500 anställda i 17 länder. Herman funderade antagligen inte i termer om cirkulär ekonomi när han skapade slitstarka kopplingar som skulle vara säkra, hållbara och enkla att serva och laga, men hans filosofi lever kvar i företaget.

När VBG Group tog beslutet att stärka sitt fokus på hållbarhet förra året valde de att ta hjälp av Greengoat Hållbarhetsbyrå.

”Vi var inte ute efter resurskonsulter; vi vill göra jobbet själva. Det vi sökte var kompetens och någon som kan hjälpa oss framåt. Det hittade vi hos Greengoat,” säger

Christina Holgersson, VBG Group
Christina Holgerson, SVP HR & Corporate Responsibility, VBG Group

Christina Holgerson, SVP HR & Corporate Responsibility med ansvar för bland annat hållbarhet på VBG Group.

Christina, varför är hållbarhet så hett just nu?

Vi är många som kommer att gå i pension om ett tiotal år och de vi ska rekrytera då är i tjugoårsåldern idag. För dem är hållbarhet en naturlig del av livet. Det måste vara en naturlig del av industrin också och där är vi inte idag. Det handlar om överlevnad och att kunna rekrytera de bästa människorna.

För oss började det som sagt med Herman för 70 år sedan. Vi har hittat anteckningar från den tiden där han trycker på hållbarhet, trafiksäkerhet och robusta konstruktioner. Det har alltid varit viktigt. Men vi är ett börsbolag och med det kommer krav på struktur och jämförbarhet, Taxonomin är på ingång och i behöver skapa gemensamma arbetssätt och rapporteringsstrukturer för hela gruppen.

Vilka är de största möjligheterna som du ser det?

Vi vill vara ett attraktivt bolag att jobba för, att köpa från och samarbeta med, att investera i, att äga, men också för samhället. Vi bygger för framtiden helt enkelt. Vi är en global och decentraliserad organisation vilket jag ser som en stor styrka. När vi nu hållbarhetsutbildar ledningsgrupperna i alla divisioner får vi en enorm hävstång och många ambassadörer som kan driva frågan och skapa engagemang.

Vad är de största utmaningarna?

Att få med alla på tåget och att organisera oss så att vi fokuserar på rätt saker. Vi är en väldigt lean organisation och behöver använda våra resurser effektivt. Det jobbet vi gör nu med att alla ska in i samma rapporteringssystem till exempel, kommer att löna sig på sikt, men det är en utmaning just nu. En annan utmaning är att olika länder har olika fokus på hållbarhet. Vi har kommit långt i Europa, Kanada och delar av USA, men i många länder finns det andra utmaningar som tränger undan hållbarhetsfrågan. Det kommer att vara en utmaning för oss

Hur har ni organiserat ert hållbarhetsarbete?

Huvudkontoret är väldigt litet. Arbetet sker i divisionerna, så vi har skapat ett sustainability council med representanter för koncernledningen, våra divisioner och affärsenheter. De har ansvaret för att driva de frågor vi beslutar i council. Det fungerar väldigt bra!

Vad är ert nästa steg?

Vi har precis utbildat ett 50-tal chefer i hållbarhet så att vi ska ha en gemensam grund att utgå ifrån. Nästa steg är att göra en grundlig väsentlighetsanalys och börja mäta växthusgaser i hela företaget. Vi börjar med egna utsläpp, men kommer att göra en genomlysning av hela värdekedjan. Förankring i organisationen är central. Våra medarbetare ska vara stolta över vad vi gör och veta hur de ska bidra, men också att vi verkligen gör det vi säger att vi gör. Vi överdriver inga prestationer i det här företaget. Vi står för det vi säger.

Har du några tips att ge till andra företag som funderar på hur de ska lägga upp sitt hållbarhetsarbete?

  • Lägg tid och energi på att kartlägga era intressenter, prata med dem, ta reda på vad som är viktigt för dem, dvs gör en väsentlighetsanalys. Använd utfallet av den för att hitta rätt fokusområden.
  • Börja enkelt, inventera vad ni redan gör och vilka fakta, mätetal och annat som redan finns i bolaget. Oftast görs mer än vad man faktiskt initialt tror!
  • Sätt upp en enkel rapporteringsstuktur. Vi har rapporterat i Excel de första fem åren och det har fungerat utmärkt.
VBG Group_Greengoat