ESRS-standarderna finns nu på svenska

Det nya EU-direktivet för hållbarhetssrapportering, CSRD, börjar gälla den första januari 2024, det vill säga om tre dagar. Som en extra fin julklapp har EU-kommissionen nu publicerat ESRS- standarderna på alla EU-ländernas språk. Här finns hela direktivet på svenska.

Det mesta i översättningen är väntat, men en sak sticker ut: begreppet konsekventiell väsentlighet. Vi har under hösten genomfört en rad dubbla väsentlighetsanalyser för våra kunder, där vi har tittat på den dubbla väsentlighetsanalysens två aspekter, finansiell väsentlighet och påverkan på människa och miljö i värdekedjan. Det är den senare som på svenska fått namnet konsekventiell väsentlighet. I ordlistan går att läsa:

En hållbarhetsfråga är väsentlig ur ett konsekvensperspektiv när den hänför sig till företagets väsentliga, faktiska eller potentiella, positiva eller negativa konsekvenser för människor eller miljön på kort, medellång och lång sikt. En hållbarhetsfråga som är väsentlig ur ett konsekvensperspektiv innefattar konsekvenser som är kopplade till företagets egen verksamhet och i tidigare och senare led i dess värdekedja, även genom dess produkter och tjänster, samt genom dess affärsförbindelser.”

För dig som jobbar med 2023 års hållbarhetsrapportering på svenska just nu kan det nya begreppet vara bra att ta med sig. Det är lika bra att förbereda sig på CSRD-lingot redan nu.

Med det önskar vi på Greengoat ett gott nytt år och en god fortsättning.

CSRD på svenska