Binella är visionären som vill göra svensk industri hållbar

1992 kom en ung Binella från det belägrade Sarajevo till byn Pärlby utanför Grangärde i Dalarna. Hon hade bara examensarbetet kvar i sina studier i klimatologi, så den beslutsamma studenten tog sig till Göteborg, lärde sig svenska och tog sin examen. Idag är hon delägare och driver tillsammans med sina kollegor AnVa-koncernen. Hon har en stark drivkraft att hjälpa till att göra svensk industri hållbar.

– När jag klev ut från Göteborgs universitetet pratade ingen om klimatfrågor eller hållbarhet. Arbetsmarknaden för en klimatolog var helt enkelt obefintlig, så jag började söka andra jobb, berättar hon.

Hållbara företag är mer lönsamma

Först när Miljöbalken kom 1999 började det hända saker och efter ytterligare studier i miljöjuridik fick hon jobb som miljöinspektör i Göteborg. Det var där, i arbetet med miljödiplomering av små och medelstora företag, som det blev så uppenbart för Binella att företag som är duktiga både på miljöfrågor och på att ta hand om sina anställda också var de mest lönsamma. Efter vidare utbildning följde flera uppdrag: miljörevision på flygflottiljen i Sotenäs, global miljösamordnare på SECO i Fagersta, miljöinspektör på Arboga kommun och jobbet på Energimyndigheten där hon både jobbade som affärsutvecklare och med energikartläggningar för små och medelstora företag. 2013 startade hon AnVa Industries tillsammans med sin man Per Vannesjö, samt grannarna Leif och Per Andersson.

– Jag har träffat så många hjälpsamma människor och spännande kulturer under min karriär och min övertygelse att omtanke om miljö och människor ger lönsamma företag har bara stärkts längs vägen. Det är ett sådant företag jag vill att AnVa ska vara, berättar Binella.

Om att börja smått, men med en tydlig vision

– Nu är företaget nio år gammalt. När man är nio år går man i årskurs två; då behöver man utbilda sig, utforska världen och lära sig av sina misstag, skrattar Binella. Men man behöver också driva förändring för att nå sin vision.

Och AnVas vision är tydlig: att vara en hållbar, världsledande, konkurrenskraftig industriell leverantör som ska bidra till omställningen till en bättre, klimatsmartare värld. Den omställningen går inte av sig själv, men för två år sedan bestämde sig Binella för att det var dags att lägga fokus på hållbarhetsarbete i AnVa-bolagen.

– Vi var mitt i en pandemi, det var oro i världen och svårigheter i världens försörjningskedjor. Det är klart att vd:arna i AnVa-bolagen hade svårt att smälta att vi skulle fokusera på hållbarhet i det läget, säger hon.

Företag har ett ansvar och stora möjligheter att göra skillnad

– Jag tänker mycket på FN:s generalsekreterare António Guterres ord om att vi är den sista generationen som faktiskt kan vända den här utvecklingen. Det är vårt ansvar att göra det och det måste vi göra oavsett om det är pandemi, krig eller ofred, konstaterar hon. Så hon satte igång, först med utbildning, sedan med att mejsla fram ett strukturerat och långsiktigt hållbarhetsarbete.

– Jag har haft väldigt bra hjälp av Greengoat i det här arbetet, det konkreta steg-för-steg-upplägget gav oss förutsättningar att lyckas, säger hon.

Det kom många synpunkter från vd:arna i början. De tyckte att hon prioriterade fel, men efter hand ändrade kommentarer karaktär. Idag finns inte bara förståelse för hållbarhetsarbetet, utan även en stark personlig drivkraft hos nästan alla i bolagen. Nyckeln är kunskap och medvetenhet, kombinerat med en känsla av att man som företagare både har ett stort ansvar och goda möjligheter att driva en hållbar utveckling.

Fyra tips från Binella för företag som vill jobba med hållbarhet

Att få hållbarhet att bli en del av det dagliga arbetet, av alla beslut, är fortfarande en utmaning hos AnVa. Det kräver hårt arbete och uthållighet, precis som allt förändringsarbete. När jag frågar Binella om hon har något tips till andra bolag som vill börja jobba strukturerat med hållbarhet har hon fyra konkreta tips:

  1. Ha en tydlig vision som alla i bolaget förstår och kan ta till sig.
  2. Våga ta hjälp.
  3. Leta upp de medarbetare i organisationen som vill jobba med hållbarhet och skapa ett team som kan hjälpas åt att driva hållbarhetsfrågorna.
  4. Räkna med att det tar tid. Du behöver både tålamod och uthållighet. Hållbarhetsarbete är inget man gör klart, det måste bli en del av vardagen.

Slutligen, frågan som de gröna getterna ställer till alla vi träffar: Var hittar du hopp och inspiration?

Jag får hopp av att hållbarhetsarbetet i världen har kommit i ordentlig rullning; det går inte längre att stoppa. Mänskligheten har slösat, misshandlat planeten och varandra, samt begått många misstag de senaste 150 åren, men vi har möjlighet att ändra på det.

Jag är mycket imponerad av Zelinskyj. Han är en fantastisk ledare som lyckas inspirera och organisera sitt folk att kämpa för en tydlig vision. Vi behöver fler med hans beslutsamhet och karisma, men som driver kampen för en hållbar värld. Jag, och många med mig är hängivna soldater i den armén, och den växer snabbt. Det ger hopp!

Om AnVa Industries

AnVa Industries är en snabbväxande industrikoncern med huvudkontoret i Västerås. Koncernen består av elva operativa bolag i Sverige, Litauen, Tyskland och Kina.

Binella Vannesjö