Ostyriga tankar om invasiva arter

Jättebalsamin

EU lägger ständigt till nya arter på sin lista med invasiva arter. Ännu så länge har vi inte sett människan på listan, trots att vi borde stå överst.