utbildning:

Så kopplar du ditt hållbarhetsarbete till agenda 2030

Världens länder är överens om att försöka nå de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Näringslivet är avgörande för att lyckas och allt fler företag inser värdet av att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030. Under den här dagen får du lära dig mer om målen och hur du kan skapa tydlighet i strategiarbete, målsättning, uppföljning och kommunikation med hjälp av Agenda 2030.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om Agenda 2030 och förståelse för hur du identifierar de mål som är mest relevanta för ditt företag och hur du kan använda de 17 målen och 169 delmålen för att göra verksamhetens strategi, målarbete och kommunikation tydligt och trovärdigt. Du har dessutom kommit igång med processen när dagen är slut. 

Innehåll

  • Förståelse för hur Agenda 2030 är kopplad till näringslivet 
  • Metodik för att identifiera prioriterade mål som är relevanta för affären 
  • Verktyg för att integrera de prioriterade målen i företagets strategi och målprocess. 
  • Verktyg för att integrera Agenda 2030 i sponsrings- och CSR-strategin
  • Inspiration från företag som är duktiga på att använda Agenda 2030 i sitt arbete
  • Nätverkande och samverkan med övriga deltagare

 

 

Är den här utbildningen för mig?

Jobbar du med strategisk hållbarhet eller hållbarhetskommunikation? Då är den här utbildningen för dig. Din roll kan exempelvis vara:

  • Hållbarhetsansvarig/ hållbarhetschef
  • Hållbarhetsstrateg
  • VD
  • Kommunikationschef
Agenda 2030

information

Datum: 24 maj 2021

Tid: 09:00-16:00

Plats: Digitalt

Antal platser: 10

Pris: 7 900 kronor exklusive moms

metodik

Utbildningen sker digitalt i en liten grupp där vi arbetar intensivt och fokuserat med hjälp av beprövade metoder. Vi kommer att blanda faktapass och grupparbeten för att du som deltagare ska komma igång och jobba med verktygen och vet hur du ska ta dig an uppgiften.