Partners

Vi gillar samarbeten

Därför har vi valt att samarbeta med företag, organisationer, forskare och personer som vi gillar, som jobbar i linje med våra värderingar och som kan hjälpa våra kunder att bli ännu bättre.

mäta hållbarhet

I Position Green har vi hittat en partner som hjälper våra kunder att enkelt mata in hållbarhetsdata både för sin egen verksamhet och för att följa upp leverantörerna.

Resultatet är överskådligt, visuellt och smidigt att använda i hållbarhetsrapporter, klimatredovisningar och presentationer.

Verktyget hjälper dig att minska företagets klimatpåverkan och fatta välgrundade beslut, baserade på fakta.

Hör av dig så berättar vi mer! 

Samarbete position green greengoat

Energiomställning

Vi står inför en stor energiomställning som påverkar många branscher. Är du nyfiken på vätgas och funderar på om det kan ge företaget konkurrenskraft? Då ska du kontakta våra skickliga vänner på Third Bridge. De kan hjälpa till med allt från kunskap, utredningar och förstudier till projektledning och hjälp att navigera i finansieringsdjungeln.

livscykelanalys (LCA) och EPD

En livscykelanalys visar en produkts miljöpåverkan rakt igenom hela värdekedjan – eller så långt du bestämmer dig för att mäta. När du har den på plats kan du ta välgrundade beslut i allt från produktdesign till val av leverantörer och material. Dina kunder kanske kräver en miljövarudeklaration (EPD) på dina produkter? De bygger på en livscykelanalys.

Vi har ett flertal samarbetspartners för LCA:er och EPD:er beroende på  behovet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Life cycle assessment

Ledningssystem

MIKA Gruppen inspirerar och stärker ledare att utveckla den mest hållbara versionen av sina organisationer genom att strukturera, effektivisera och profilera kundens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. 

De bygger och implementerar certifierbara ledningssystem i enlighet med ISO 9001, 14001 och 45001 och hjälper till med lagstiftning, riskbedömningar, framtagning av policies, mål,  kundundersökningar och mycket mer. ISO 26000,  organisationers samhällsansvar, finns också i verktygslådan.