Partners

Vi gillar samarbeten

Därför har vi valt att samarbeta med företag, organisationer, forskare och personer som vi gillar, som jobbar i linje med våra värderingar och som kan hjälpa våra kunder att bli ännu bättre.

mäta hållbarhet

I Position Green har vi hittat en partner som hjälper våra kunder att enkelt mata in hållbarhetsdata både för sin egen verksamhet och för att följa upp leverantörerna.

Resultatet är överskådligt, visuellt och smidigt att använda i hållbarhetsrapporter, klimatredovisningar och presentationer.

Verktyget hjälper dig att minska företagets klimatpåverkan och fatta välgrundade beslut, baserade på fakta.

Hör av dig så berättar vi mer! 

Samarbete position green greengoat
Life cycle assessment

livscykelanalys (LCA) och EPD

En livscykelanalys visar en produkts miljöpåverkan rakt igenom hela värdekedjan – eller så långt du bestämmer dig för att mäta. När du har den på plats kan du ta välgrundade beslut i allt från produktdesign till val av leverantörer och material. Dina kunder kanske kräver en miljövarudeklaration (EPD) på dina produkter? De bygger på en livscykelanalys.

Vi har ett flertal samarbetspartners för LCA:er och EPD:er beroende på  behovet. Kontakta oss så berättar vi mer!